Dr Luc Hellemans

Visie

portretDr Luc Hellemans streeft naar het welzijn van elke vrouw.

Hij tracht dit te bereiken door integere en persoonlijke zorg op maat te verstrekken , die rekening houdt met haar omgeving, leefwereld, wensen en prioriteiten om zo tot een optimaal behandelingsresultaat te komen . Dit alles gebeurt in een aangename omgeving met een huiselijke sfeer, waar U zich snel thuis zal voelen. Een warme relatie tussen zorgverstrekker en patiënt , gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, biedt de beste waarborgen voor de meest adequate hulpverlening.

Wij werken volgens de actuele inzichten in onze discipline en beogen een constructieve samenwerking met collega’s , huisartsen, vroedvrouwen en thuisverpleegersters en verpleegsters , kinesisten , psychologen en andere zorgverstrekkers. Zowel in het AZ Rivierenland als in het UZA vallen we terug op ons team van vroedvrouwen en verpleegkundigen die samen een hechte dienst vormen.  Elke vrouw wordt op een persoonlijke en integere manier verzorgd.

Ingewikkelde problemen worden steeds multidisciplinair benaderd. Dit is altijd het geval voor een oncologisch probleem, maar ook vaak in de verloskunde en in de gynaecologie. Waar  nodig wordt ook een derde lijnsoverleg  georganiseerd tijdens de wekelijkse stafvergadering op het UZA.  Meer uitleg over onze werkwijze vindt U terug bij “aanbod”.

Vaak zijn er voor een medisch probleem meerdere mogelijke benaderingen en oplossingen, elk met hun voor- en nadelen. Als zorgverstrekker lichten we deze mogelijkheden toe aan de patiënt. Zo helpen we hem om op geïnformeerde wijze keuzen te maken. Beslissingen impliceren immers steeds een gedeelde verantwoordelijkheid tussen arts en patiënt.

Voor behandelingen, die buiten onze bevoegdheid vallen, verwijzen we U graag naar een medewerker of  collega.

Onthaal
  • na (telefonische) afspraak , elke werkdag tussen 8 en 19h. TEL: 03/877 00 02
  • via mail : Luchellemanspraktijk@telenet.be
  • Voor URGENTIES VERLOSKUNDE of in geval van onbereikbaarheid: 03/890 16 55 – Materniteit AZ Rivierenland.
  • ALLE ANDERE URGENTIES :Spoedafdeling campus Rumst: 03/880 95 20 en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7