Dr Luc Hellemans

Algemene info

raadplegingenBreng steeds enkele klevertjes van Uw  mutualiteit mee.

Wij doen onze uiterste best om  het tijdschema te respecteren, maar vragen  uw  begrip indien de wachttijd iets langer is dan verwacht. Wij trachten immers al onze patiënten de nodige aandacht , opvang en uitleg te geven. Een gewone consultatie duurt meestal ongeveer een kwartier. Voor sommige zaken (bespreking van moeilijke problematiek, 3D echografie , eerste consultatie) wordt van tevoren meer tijd voorzien.

Voor dringende gevallen,  voorzien wij   “buffermogelijkheden”. Vraag , zo nodig, een dringende afspraak.

Voor  URGENTIES  buiten de gewone werkuren of wanneer de dokter met vakantie is, biedt  de wachtdienst  van het AZ Rivierenland continuïteit. U kan daar  permanent  terecht voor  dringende vragen  of spoedeisende hulp .  Dit  via de materniteit (tel 03.890.16.55)  of  via de spoedgevallendienst (03.880.95.20).

Indien U een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vragen we U ons hiervan tijdig (minstens 24 uur voordien)  te verwittigen, zodat we  andere patiënten  nog kunnen helpen.

Een goede inschatting van een probleem vergt tijd, aandacht en quasi altijd een onderzoek. Wij verkiezen dan ook een persoonlijke benadering om U de best mogelijke zorg te kunnen verlenen en heten U hiervoor van harte welkom op de praktijk. Telefonische raadplegingen  zijn niet mogelijk.

Onthaal
  • na (telefonische) afspraak , elke werkdag tussen 8 en 19h. TEL: 03/877 00 02
  • via mail : Luchellemanspraktijk@telenet.be
  • Voor URGENTIES VERLOSKUNDE of in geval van onbereikbaarheid: 03/890 16 55 – Materniteit AZ Rivierenland.
  • ALLE ANDERE URGENTIES :Spoedafdeling campus Rumst: 03/880 95 20 en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7