Dr Luc Hellemans

Aanbod

Dr Luc Hellemans is erkend specialist in de Gynaecologie en Verloskunde sinds 1993. Hij voert zijn bevallingen en operaties hoofdzakelijk uit in het AZ Rivierenland waar een familiale aanpak, persoonlijke begeleiding en individueel welzijn van elke patiënt een belangrijke plaats innemen.

Ook in het UZA te Edegem kan Dr Hellemans Uw bevalling begeleiden of heelkundige/oncologische behandelingen uitvoeren.

Naast zijn passie voor het ganse vakgebied van verloskunde en gynaecologie, heeft hij een bijzondere interesse voor borstziekten, gynaecologische oncologie en urogynaecologische en gynaecologische heelkunde. Hieronder vindt U het zorgaanbod waarvoor U bij hem terecht kan op de consultatie te Aartselaar en te Londerzeel.

Gynaecologie

Menstruatieproblemen,pijnklachten, gynaecologische infecties en andere typisch vrouwelijke klachten of kwaaltjes die behandeling of persoonlijke begeleiding vergen. Meestal  worden  voor  deze problemen  oplossingen via medicatie  aangereikt. Soms volstaat alleen dit echter  niet en is er ook een heelkundige interventie nodig om het probleem definitief het hoofd te kunnen bieden.

verloskundeVerloskunde

Opvolging , begeleiding en advies voorafgaand aan, tijdens en na de zwangerschap, dit zowel bij een  normaal  als bij een moeilijk verloop. U kan ook terecht voor prenatale echografie en – indien gewenst- , 3D echografie (geen riziv tussenkomst).
Observatie van risicozwangerschappen.

Sinds 01.02.2019 is de materniteit van AZ Rivierenland gelokaliseerd in de campus Bornem. Voor Pre- en postnatale zorgen kan U nog steeds op de campus Rumst terecht. De Bevalling zelf heeft plaats in campus Bornem of in het UZA, al naargelang de wensen van de patiënt.

borstpathologieBorstpathologie, gynaecologische oncologie

Dr Hellemans is coördinator van de borstkliniek  en de gynaecologisch oncologische zorg in het AZ H Familie. Meer dan ooit is oncologie teamwerk waarin niet alleen gynaecoloog, oncoloog, plastisch chirurg , radiotherapeut,radioloog en anatoompatholoog maar ook de huisarts, borstverpleegkundige en psycholoog hun steentje bijdragen in een  multidisciplinaire benadering . Op basis van alle specifieke  kenmerken van de tumor, en rekening houdend met de patiënte en haar omgeving, wordt een uiterst individueel behandelingsplan opgemaakt. Dit gebeurt , nadat alle nodige voorbereidende onderzoeken en weefselstalen zijn afgenomen en geanalyseerd , tijdens een stafvergadering waar de huisarts ook altijd wordt uitgenodigd. Bij  borstkanker bestaat de behandeling meestal uit een (wisselende)  combinatie van heelkunde, radiotherapie, chemotherapie, hormonale behandeling en/of targettherapie.

 operatiesGynaecologische en minimaal invasieve operaties

Dr Hellemans legt  zich ook speciaal toe op klassieke gynaecologische en  minimaal invasieve gynaecologische Heelkunde , waarin hij een  zeer ruime ervaring opgebouwd heeft. Deze ervaring, kennis en kunde worden uiteraard up to date gehouden door het volgen van  “workshops” en “masterclasses” .

 

 

bekkenbodemchirurgieUrogynaecologie, bekkenbodemchirurgie

Binnen dit domein kadert de problematiek van zakking van vagina, blaas, darm en schedegewelf , alsook het probleem van ongewenst urineverlies.  Ook hier zijn er een aantal heelkundige en niet heelkundige oplossingen . De vroegere hersteltechnieken  met eigen weefsel  gaven op termijn  vaak aanleiding tot herval. Sinds 1988 zijn er technieken ontwikkeld met “netjes” die veel betere resultaten geven  voor ongewenst urineverlies. Dr Hellemans volgde de evolutie hiervan op de voet en nam van bij het begin deel aan workshops , “hands on” trainingen en teaching sessies in dit domein. Later kwamen hierbij nog andere technieken waarbij “meshes” werden gebruikt voor herstel van andere types van verzakkingen van de bekkenbodem. Ook hierin heeft hij ruime ervaring weten op te bouwen.

Menopauze

Opvliegers, prikkelbaarheid, gejaagdheid, slecht slapen,veranderingen in de cyclus, uitblijven van de regels: het kunnen allemaal klachten zijn die wijzen op de intrede van de menopauze. Ten minste  een derde van haar leven brengt de vrouw door in de menopauze ,met mogelijke gevolgen  voor haar subjectief welbevinden, maar ook atrofie (droogte) van de slijmvliezen en osteoporose . Hiervoor bestaan echter goede behandelingen. Samen maken we een plan op maat op, dat beantwoordt  aan uw noden en behoeften. Deze individuele benadering biedt de beste waarborg op een lange- termijn visie  met een optimale levenskwaliteit.

Anticonceptie

Binnen het domein van de omkeerbare voorbehoedsmiddelen  bestaan er tal van mogelijkheden:de pil, het spiraal, staafje in de arm,kleefpleister, vaginale ring, prikpil. En ook binnen dit gamma  zijn  er nog talrijke varianten, elk met hun eigen indicatieterrein, mogelijkheden en beperkingen. Uw dokter zal U alle nodige info verschaffen en  U zo  helpen om een juiste keuze te maken.

Verder bestaat ook de onomkeerbare (sterilisatie) anticonceptie bij man en vrouw. Dit impliceert een kleine heelkundige ingreep. Dr Hellemans voert deze ingreep uit zowel bij de man als bij de vrouw. Het is aan U als koppel om uit te maken wat U wil.

Infertiliteit

Het uitblijven van een zwangerschap leidt vaak tot ongerustheid bij koppels . We kunnen in een oriënterend gesprek en aan de hand van een aanvullend onderzoek bij man en vrouw hulp bieden aan koppels  met een onvervulde kinderwens. Vaak bieden relatief eenvoudige technieken zoals stimulatie van de eisprong ,al dan niet gecombineerd met  het rechtstreeks inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder , een oplossing. Voor geavanceerde technieken zoals IVF (proefbuisbevruchting en terugplaatsing van een embryo in de baarmoeder) en ICSI verwijzen we U graag door naar een collega met wie we samenwerken.

Onthaal
  • na (telefonische) afspraak , elke werkdag tussen 8 en 19h. TEL: 03/877 00 02
  • via mail : Luchellemanspraktijk@telenet.be
  • Voor URGENTIES VERLOSKUNDE of in geval van onbereikbaarheid: 03/890 16 55 – Materniteit AZ Rivierenland.
  • ALLE ANDERE URGENTIES :Spoedafdeling campus Rumst: 03/880 95 20 en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7